Ауылшаруашылық кооперациялар

2019 ж. 01.02. жағдайы бойынша ақпарат

121 ауылшаруашылық өндірістік кооперативтер құрылды, олардан (сүтті бағытта – 32, етті – 67, басқа бағыттарда – 22).

Жұмыс істеп тұрғандар 91 немесе 75 %, соның ішінде сүтті бағыттағы – 26, етті – 46, басқа бағытарда – 19.