“Құқықтық жалпыға міндетті оқу”

№ 1 Хаттама 2019ж.11.01.

№ 2 Хаттама 2019ж.28.02.

№ 3 Хаттама 2019ж.29.03.

№ 4 Хаттама 2019ж.22.04.

№ 5 Хаттама 2019 ж.16.05 

№06 Хаттама 2019ж.18.06.

№07 Хаттама 2019ж.24.07.

№08 Хаттама 2019ж.27.08.

№09 Хаттама 2019ж.09.09.

№10 Хаттама 2019 ж.25.10

№ 11 Хаттама 2019 ж. 04.11

 

 

№ 1 Хаттама 2018ж.18.01.

№ 2 Хаттама 2018ж.26.01.

№ 3 Хаттама 2018ж.20.02.

№4 Хаттама 2018ж.26.03.

№5 Хаттама 2018ж.02.04.

№ 6 Хаттама 2018ж.02.05.

№7 Хаттама 2018ж. 26.06.

№8 Хаттама 2018ж.03.07.

№9 Хаттама 2018ж.20.08.

№10 Хаттама 2018ж.19.09.

№12 Хаттама 2018ж.09.10.

№13 Хаттама 2018ж.16.11.

№14 Хаттама 2018ж.14.12.